Ildefons Reuschel

Czadrów należy do najstarszych wsi w okolicy Kamiennej Góry. Będąc bardzo małą osadą, położoną między takimi ośrodkami kultury jak Kamienna Góra (Landeshut) i Krzeszów (Grüssau) ściśle dzielił ich losy. Wszelkie odnalezione informacje nawiązujące do sołectwa Czadrów zamieszczamy w kategorii Historia, do której zapraszamy.

Jednym z wątków nawiązujący do historii naszego sołectwa jest postać Ildefonsa Reuschela.

Ildefons Reuschel urodzony dnia 6.XI.1742 roku w Czadrowie wpisał się do historii jako ostatni, 47 opat cysterski.
Wstąpił do cystersów dnia 19.VII.1765 roku, a dnia 12.VI.1770 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od dnia 3.XI.1783 roku pełnił funkcję proboszcza w prepozyturze w Starych Bogaczowicach, z nadania opata Placyda Mundferinga. Obrany opatem 4.III.1800 roku, w okresie głodu, spowodowanego wojnami napoleońskimi, organizował bezpłatne posiłki dla ludności.
Opactwo krzeszowskie po 568 latach swojego istnienia dnia 23.XI.1810 roku zostało dekretem władz pruskich rozwiązane. Do swojej śmierci dnia 5.XI.1823 roku Ildefons Reuschel pozostał w Krzeszowie jako proboszcz. Pochowano go w kościele klasztornym. Po jego śmierci opactwo otrzymało status parafii diecezjalnej.

W naszych zbiorach posiadamy również przetłumaczony przez Krystiana Michalika tekst autorstwa o. Nikolausa Lutteorottiego, opatrzony niezbędnym aparatem naukowym na temat Ildefonsa Reuschela. Otwórz biogram PDF.

Ciekawostką jest, iż podczas prac remontowych na wierzy kościoła w Witkowie Śląskim zostały odnalezione również zapiski sporządzone przez ks. proboszcza Franza Jaitnera pochodzące z drugiej połowy XIX w. Zapiski te wspominają między innymi o obrazie w korytarzu Parafii, który wykonał opat Ildefons Reuschel.

74430  67279

Reklamy